Liên hệ www.nhadatquan2.vn
Số 70 – Đường 56 – Phường Bình Trưng Đông – Quận 2
Trần Việt Khoa
ĐT: 0912 218 157 – 0938, 19, 29, 28 – 0902 454 669

Vị trí trên bản đồ
https://goo.gl/maps/KGZmCMxUMN62