Thẻ: bán đất tại đường 32 bình trưng đông là 56.2 M2