Thẻ: bán thửa đất 520 tờ bản đồ số 6 phường bình trưng đông quận 2