Thẻ: bán thửa đất số 683 tờ bản đồ 23 phường bình trưng đông quận 2